سلام بر دوستان

سرگردانم و بی سامان ....

به قول دشتستانی :

من از روز ازل بختم کج افتاد

ز بسکه مادرم شیر غمم داد

«این واقعیتی است که روح ترجیح می‌دهد به سوی بیماران و اندوهمندان فرود آید.»

فریدریش نیچه

/ 1 نظر / 3 بازدید