دلم می خواهد بنویسم، شاید بی مخاطب و شاید هم تکراری.

نمی‌دانم چرا اینقدردل شکسته هستم، امروز احساس کردم اشک از قلبم می بارد، ضربان این دل بی توانم طاقتم را برید دلم می خواست خاموش می‌شد و راحتم می‌کرد.
دلم فریاد می خواهد، فریادی بر خودم.
چرا اینقدر بی انصاف از من عبور کرد.

از بی طاقتیم نوشتم از بی پروایی ام، با صبر از من گذر کنید.

مینا

/ 0 نظر / 9 بازدید