تنهایی ام را با تو قسمت می کنم سهم کمی نیست

من از پخت و پز و صحبت های زنانه همیشه بیزار بودم و بر این تصور بودم ارایه شخصیتی جدید از زن بودن بر گرده من نهاده شده است که علی الحق نشان دادم که می توان زن بود و می توان مادر بود و می توان در کنار آن تفکر کرد، فعالیت داشت، مستقل بود و به یکه تازی هم پرداخت.

ولی اینجا دنیا به یکباره تغییر کرده من نیازی به اثبات خودم ندارم اینجا زن بودن مشکلی ایجاد نمی کند تو نبابد برای بودنت فریاد سر دهی و نباید بدنبال احقاق حقوق از دست رفته ات باشی، اینجا خبری از نگاه شرقی مرد بر اندام تو نیست اینجا تو هم انسانی و حتی انسانی برتر.

/ 3 نظر / 3 بازدید
Ahmad

خدایا ، دیگه نفسم در نمیاد . پس کی صدام و میشنوی ....

ز-نعمتی

نمیدونم کجا هستید ولی با خوندن این متن کلی نمیدونم چرا خندم گرفت !

مهرداد فلاح

اين فرق فاحشی ست مينا جان! تو خوب ديده ای. .. .. .. اين جا و آن جا ها!