سفر، مقصد است

 اشو

سفر من مقصدی نداشت.
برای نوشتن دلم تنگ شده بود ولی در تمام این روزها فقط از شنا کردن لذت بردم و سعی کردم در آبی آرام بلند و ساحل شنی زیبای سواحل خلیج فارس کمی به ذهن خسته و آشفته ام آرامش بدهم. 

دوستتان دارم

/ 0 نظر / 6 بازدید