دل من که به اندازه یک عشقست

به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد

به زوال زیبای گلها در گلدان

به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای

و به آواز قناری ها

که به اندازه یک پنجره می خوانند

آه ...

سهم من اینست

سهم من اینست

سهم من

آسمانیست که آویختن پرده ای آن را از من می گیرد

سهم من پایین رفتن از یک پله متروکست

و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست

و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

دستهایت را دوست میدارم

/ 11 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرتضی(تشنه)

اومدی خبر ندادی رفتی ونظر ندادی [ناراحت][ناراحت]

بدری

سلام دوست دورم.... زمان زیادی ست که از تو خبر ندارم... وقتی صفحه های روزگار ورق می خورد..ردی می ماند و ردی پاک می شود... غم روزی و شادی روزی دیگر... راستی پسر لیلا بدنیا آمد....

بدری

سلام دوست دورم.... زمان زیادی ست که از تو خبر ندارم... وقتی صفحه های روزگار ورق می خورد..ردی می ماند و ردی پاک می شود... غم روزی و شادی روزی دیگر... راستی پسر لیلا بدنیا آمد....

علیرضا حسینی

سهم من مثل همیشه هی شکستن و شکستن سهم تو همون بهشته که به روم درش رو بستن تو نمی دونی چه سخته لحظه هر لحظه تکیدن رفتن و رفتن و رفتن اما هرگز نرسیدن ......... با مهر - علیرضا

این مطالبی را که علیرضا می نویسه خیلی خوبه چون آدم اضمحال فرهنگی را با پوست وگوشت بدنش درک میکنه [قهقهه] مرد حسابی این خزعبلات چی می نویسی [شیطان]

سمانه

سلام دلم برات تنگ شده سري خبري پيامي اي ميلي!! كجايي؟

[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][چشمک][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][شوخی][شوخی][شوخی][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][دست]

آرام (قلمدونی من ...)

تاپ تاپ خمیر دست بابا نون نداره وبلاگ نازی دارین وقت کردین بهمن هم سر بزن من هم به روزم ....